De secretaris van onze voetbalvereniging is 49 jaar, woont zijn hele leven al in Dalen, werkt als softwareontwikkelaar bij de Gasunie door de coronamaatregelen nu al acht weken thuis en dat vindt hij goed geregeld door zijn werkgever. “Ik heb een eigen werkkamer thuis, kan me goed concentreren, maar ik mis het contact met mijn collega’s wel en het vergaderen via conference call is niet echt fijn.”

Actief voetballer

Op negenjarige leeftijd werd Derk lid van de vv Dalen. Van zijn 15e tot zijn 25e jaar heeft hij niet gevoetbald. Wel werd hij in 1990 actief als vrijwilliger binnen de vereniging en sinds 1995 is hij weer actief lid geworden op het voetbalveld. Hij voetbalt in Dalen 6, het team dat in Wachtum speelt. Hij is soms rechtsback, maar meestal rechtshalf. Die plek vindt hij fijner omdat hij dan meer vrijheid van handelen heeft. Hij beschouwt zijn ervaring gekoppeld aan samenspelen als zijn sterke punten als voetballer. Het team is erg gezellig, een goede mix van jonge en wat oudere spelers en ze gaan steeds beter voetballen, volgens Derk.

Jeugdleider

Derk werd door Albert Ruinemans, de toenmalige voorzitter, gevraagd om jeugdleider te worden en dat heeft hij jarenlang o.a. met zijn broer Henk gedaan. Hij heeft de opleiding clubscheidsrechter gevolgd, is coördinator bij de E- en F-jeugd geweest, was leider van zijn eigen seniorenteam en van Dalen 3, en daarna werd hij gevraagd om tot het bestuur toe te treden. Hij was eerst algemeen bestuurslid en had, samen met anderen, de taak om met de handbal- en de volleybalvereniging de exploitatie van de gezamenlijke kantine te organiseren.

Secretaris

In 2010 werd Derk secretaris van het bestuur. Hij volgde Lammert Eggens op. Hij vervult deze taak nog steeds met veel plezier.

“Samen met het bestuur de vereniging aan de gang houden en ontwikkelen, dat willen wij. Er komen veel zaken op ons pad, zoals de coronacrisis, de gemeente die soms taken afstoot en soms middelen beschikbaar stelt, het ontwikkelen van de accommodatie, energiebesparingen, het overleg met verschillende instanties, met de leden, ontwikkelingen rondom het voetbal zoals nieuwe voetbalvormen. Soms duren ontwikkelingen lang, maar de aanhouders winnen. Zo passen we de verlichting (led-lampen) rond de velden aan, er is een werktuigenloods gebouwd, de velden worden gerenoveerd, de kantine is opgeknapt, de toegankelijkheid van het sportcomplex wordt verbeterd, vergunningen worden geregeld en ga zo maar door.”

Tijd

Derk vindt de tijd die hij als secretaris in de vereniging stopt, wel meevallen. Hij is per week ongeveer vier tot zes uur bezig met secretariaatstaken. Als secretaris en daarmee beheerder van het documentenarchief, beschouwt hij zichzelf als het geheugen van de vereniging, hij is eindverantwoordelijke voor het bijhouden van het ledenbestand, verwerkt post en notuleert de vergaderingen. Daarnaast is hij clubscheidsrechter, hij beheert met anderen de website en maakt deel uit van de websiteredactie.

Gezellig

Hij voelt zich gewaardeerd  door heel veel leden en dat spreken sommigen ook uit. De vv Dalen is een heel gezellige vereniging: ”Er is geen drempel tussen de eerste selectie en de jeugd en de andere spelers. Nieuwe spelers worden direct opgenomen, iedereen voelt zich gelijk, we zijn een echte dorpsclub, geen speler wordt betaald, het is een heel fijne club.”

Derk heeft al drie termijnen erop zitten als secretaris en hij moet volgens de reglementen aftreden en dat zal hij doen zodra er een opvolger is gevonden. Hij blijft zeker betrokken bij de vereniging. Hij doet mee aan het werven van nieuwe vrijwilligers voor de vereniging en blijft een aantal taken, zoals rond de website, vervullen.

Leuk

Tot slot wil Derk nog graag kwijt dat het heel leuk is om vrijwilliger te zijn bij de vv Dalen. “Samenwerken en je inzetten is fijn, je bent betrokken, je kunt heel veel verschillende functies en taken binnen de vereniging doen en ik heb dat altijd leuk gevonden en doe dat nog steeds met veel plezier. Ik heb veel geleerd van al die verschillende taken die ik binnen de vereniging had en heb. Als jeugdcoördinator leerde ik om te gaan met verwachtingen, vragen en wensen van spelers, ouders en leiders, ik heb de organisatie van de E-/F-toernooien en de voetbalkampen erg leuk gevonden, ik leerde omgaan en samenwerken met heel verschillende mensen, als secretaris leerde ik hoe het bestuur werkt, hoe je met instanties omgaat, hoe vergaderingen lopen en hoe we samen de club nog mooier kunnen maken.