Folkert is geboren in Leeuwarden en sinds 1986 woonachtig in Dalen. Hij is getrouwd met Sietske, en ze hebben samen twee kinderen : André en Ruben. En zo beweert Folkert: twee lieve schoondochters én twee prachtige kleinkinderen én….de derde is inmiddels ook gearriveerd. Ruben en Lisettes jongste zoon Deen zal zijn broertje waarschijnlijk opvolgen als jongste lid van Dalen. Moos is al sinds zijn geboorte lid van de vv Dalen.

Zijn werkzame leven is begonnen op Terschelling. Via de gemeente Ommen kwam hij tenslotte bij de gemeente Dalen en later bij de gemeente Coevorden aan het werk als brandweercommandant en projectleider. Sinds enkele jaren geniet Folkert van zijn pensioen.

De familie Sinnema vindt Dalen een mooi en sportief dorp. Een minpuntje is dat het water ontbreekt, zodat ze ’s zomers regelmatig naar Grou rijden om met hun Sloep op de Friese meren te varen.

De sportieve kant van Folkert
Als echte Fries is Folkert natuurlijk opgegroeid met water. Hij heeft in zijn jeugd veel gezeild, en dat virus zit nog steeds in zijn lichaam. Ook de schaatssport heeft hij veel beoefend. Folkert heeft vele toertochten op het ijs gemaakt en zijn startbewijs voor een Elfstedentocht ligt nog steeds te wachten op een strenge winter. Bij de tennisvereniging Dalen heeft hij in het ‘gemengd dubbel’ menige partij gespeeld. Tegenwoordig doet Folkert aan ‘hard’lopen op de dinsdagavond, en op de donderdagavond trapt hij een balletje mee met de Slowzodders. Zijn tegenstanders hebben een bepaald ontzag voor Folkerts fysieke kwaliteiten, en hij heeft de belangrijke functie om de feestpot te beheren.
Wie ’s zondags naar de thuiswedstrijden van Dalen 1 gaat kijken, komt daar meestal Folkert (met hoed) en zijn vrouw Sietske tegen. Hun zoon Ruben, vaste waarde in de defensie van Dalen 1, is mede de reden van hun trouwe bezoek.

Folkert als vrijwilliger
In het verleden was Folkert leider van diverse jeugdteams waar de zonen André en Ruben in speelden. Hij was ook een periode lid van het jeugdbestuur van de Tennisvereniging Dalen.
Momenteel is hij kartrekker van de werkgroep Verkeer, Veiligheid en Vervoer binnen de Dorpsbelangen Dalen. Voor de v.v. Dalen is Folkert ’s maandagmorgens  als vrijwilliger van de ‘Groenploeg’ actief. Dan worden de zondagse wedstrijden van Dalen 1 natuurlijk ook nog uitgebreid geëvalueerd. Bij de Groenploeg kan Folkert vanwege zijn technische achtergrond een goede bijdrage leveren. Bij de bouw van de nieuwe werktuigenloods was zijn inbreng, samen met Roelof Boesjes, zeer belangrijk.

Wat vindt hij van de v.v. Dalen?
Dalen is een gezellige vereniging, waarbij met name het sportieve element centraal staat, aldus Folkert. Hij vindt wel, dat de vereniging ervoor moet waken, dat het bestuur niet vergrijst. Verder vindt hij dat de bemanning van de kantine helaas nogal eens tot problemen leidt. Dat is een belangrijk punt van aandacht voor de diverse verenigingen die van de kantine gebruik maken.