“Het geeft zo veel voldoening als je de jongens en meiden met plezier ziet voetballen, daar doe je het voor!” Officieel wordt het nieuwe jeugdbestuur pas op 16 september, tijdens de Algemene Ledenvergadering, geïnstalleerd. Maar ze hebben nu al bereikt dat alle jeugdleden in nieuwe wedstrijdkleding lopen. Een veelbelovende start en ze hebben nog veel meer in petto.

Richard Spang (voorzitter), Liane Snippe, Tanja Mulder, Erik Ophof, Remco van der Vlag, Erik van Dijk en Marco ten Hoor gaan er goed voor zitten. Ze hebben net, aan de start van het nieuwe seizoen, alle materialen aan de 19 jeugdteams uitgedeeld. Tijd voor koffie en een goed gesprek aan één van de picknicktafels bij de kantine.

Kinderen
Alle zeven zijn ze via hun kinderen actief geworden binnen VV Dalen/DSC. Erik Ophof, Erik van Dijk, Tanja en Richard hebben zelf nooit gevoetbald. Erik Ophof: “Ik heb niks met voetballen. Toen mijn zoon Tim lid werd, hoorde ik over het vrijwilligerstekort en heb ik aangegeven dat ik wel wat wilde doen. Zo kwam ik in het jeugdbestuur terecht.” Zo verging het ook Erik van Dijk “Toen mijn oudste zoon met voetballen begon, was alleen Jan Klaassen jeugdtrainer. Hij kon het in z’n eentje logischerwijs niet bolwerken. Toen ben ik met een andere vader begonnen als trainer. Later kwam ik in het jeugdbestuur.” Remco, Liane en Marco hebben zelf wel gevoetbald. Marco: “Toen mijn kinderen gingen voetballen, hoorde ik in de kleedkamer dat ze nog een trainer zochten. Toen heb ik mij gelijk gemeld. Ik ben door Richard gevraagd om in het jeugdbestuur te gaan.”

Ambitie
De ambitie van het nieuwe jeugdbestuur is dat alle jeugdleden met plezier voetballen. Richard: “Het is belangrijk dat de jongens en meiden met plezier trainen en wedstrijden spelen. Ons doel is dat zij het naar hun zin hebben. Daarvoor is het belangrijk dat bepaalde zaken goed zijn geregeld. Daar zetten wij ons voor in.” En prestatie? Hoe kijkt het jeugdbestuur daar tegenaan? “Het is een illusie om te denken dat onze club op het hoogste niveau kan meedraaien. Daar moeten we realistisch in zijn. Wat mij betreft staat plezier voorop.” Erik van Dijk: “Uiteraard is het, naast plezier, wel van belang dat er nieuwe aanwas is voor het eerste. Via interne scouting wordt de ontwikkeling van jeugdleden gevolgd.” Tanja geeft aan dat het belangrijk is dat er meer binding komt tussen de senioren- en jeugdteams. “Misschien kunnen spelers van het eerste een keer training geven bij de jeugdteams. Dan leren de jeugdleden deze spelers kennen en dat stimuleert. Kinderen kijken tegen hen op.”

Beleidsplan
Ook wordt er, samen met de technische commissie, gewerkt aan een beleidsplan. “In het beleidsplan wordt een rode draad uitgewerkt hoe we binnen de vereniging aankijken tegen jeugdvoetbal. Daarin gaat het bijvoorbeeld over de trainingen, maar ook over de begeleiding van trainers en leiders. Het is belangrijk dat de vaders en moeders die deze taken op zich nemen, ondersteund worden”, aldus Remco. Erik van Dijk: “We merken dat het aantal jeugdleden afneemt door de krimp. Toen mijn oudste zoon begon met voetballen, waren er negen F-teams. Nu zijn dat er nog maar drie. Door het beleidsplan willen we een kwaliteitsimpuls aan het jeugdvoetbal geven, zodat het aantrekkelijker wordt om bij ons te komen voetballen en we de krimp beter kunnen opvangen.” Richard: “Kortom, we zijn een gezelligheidsvereniging met een plan, waar de kinderen het naar hun zin hebben.”

Activiteiten
Over gezelligheid gesproken, ook daar heeft het jeugdbestuur ideeën over. Richard: “We gaan meer activiteiten voor jeugd organiseren. We vinden het belangrijk dat kinderen hier niet alleen komen om te voetballen, maar ook om leuke dingen met elkaar te beleven. Zowel de jonge als de oude jeugd.” Aan welke activiteiten moet je dan denken? “F-jes bingo, Valentijnsdisco, ouder-kind voetbal. En voor de oudere jeugd bijvoorbeeld darten en bubbelvoetbal.”

Vrijwilligers
Het jeugdbestuur kan dit niet alleen. Het werven van meer vrijwilligers is een speerpunt. “We zijn een vereniging die drijft op vrijwilligers. Het is niet altijd makkelijk om vrijwilligers te vinden”, zegt Richard. Erik Ophof: “Soms kost het moeite om vrijwilligers voor een klus te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de schoonmaak van de kantine. Mensen realiseren zich vaak niet dat het ook heel gezellig is om met een groep aan de slag te gaan. Uiteraard hebben we daar zelf ook een rol in. We kunnen bijvoorbeeld de verschillende vrijwilligerstaken beter beschrijven zodat duidelijk is wat een taak inhoudt en wat er wordt verwacht.” Erik Ophof had onlangs een positieve ervaring als het gaat om vrijwilligerswerk. “Een moeder wiens kind was begonnen met voetballen, vroeg wat de vereniging van haar als ouder verwachtte. Dat vond ik heel mooi. Dat je betrokkenheid toont en jezelf afvraagt wat jij voor de vereniging kunt betekenen. Het maakt niet uit wat je doet, alle hulp is welkom, bij grote en kleine klussen.”

Uitstraling
Richard geeft aan dat het jeugdbestuur zich ook gaat inzetten voor de uitstraling naar buiten. “We willen dat het jeugdvoetbal meer zichtbaar is. We gaan bijvoorbeeld de media meer opzoeken. Ook daarom is het belangrijk dat we uitstralen dat we plezier hebben met elkaar.” Volgens Erik Ophof mogen we best wat trotser zijn op onze accommodatie. “We krijgen vaak van andere verenigingen te horen dat we hier een fantastische plek hebben middenin de bossen. Dat biedt kansen en laten we dat meer uitdragen.” Erik van Dijk: “We zouden veel meer de samenwerking met de andere sportverenigingen die gebruik maken van ’t Grootveld kunnen opzoeken. Bijvoorbeeld met sponsoring vissen we allemaal in dezelfde vijver. Ook hierin kunnen we elkaar versterken als het gaat om het opvangen van de krimp. Dat is belangrijk voor de leefbaarheid in het gebied.”

Popelen
Het mag duidelijk zijn: het nieuwe jeugdbestuur zit vol energie en plannen en staat te popelen om aan de slag te gaan. Tanja: “Niet lullen, maar poetsen. Dat is ons credo!”