Hieronder ziet u het organogram van v.v. Dalen, met daarin per commissie een vermelding van het verantwoordelijk bestuurslid / de portefeuillehouder. Vervolgens vindt u daaronder een overzicht van de vacante plekken én daaronder een omschrijving van de taken per functie. We doen ons best dit overzicht zo actueel en kloppend mogelijk te houden. Mocht u iets zien wat niet klopt of iets missen, dan horen we dit graag. Wanneer u graag 1 van de vacante plekken in wenst te vullen, horen we dit natuurlijk ook graag van u.

Dagelijks Bestuur:

– Voorzitter  →   Riekus Hazelaar

– Secretaris  →  Derk Lennips

– Jeugdvoorzitter  →   André Hoorn

– Vice-voorzitter →  Vacant

Portefeuillehouder per commissie:

– Jeugd  →  André Hoorn

– Seniorenvoetbal → Henk Assen

– Materiaal en kleding  →  Richard Roosken

– Financiële zaken  →  Richard Roosken

– Commerciële zaken  →  Michel Fledderus

– Vrijwilligerszaken → Vacant (valt onder vice-voorzitter)

– Technische zaken → Vacant

– Website  →  Derk Lennips

– Activiteiten  →  Michel Fledderus

– Groenploeg  →  Henk Assen

– Velden, lopende zaken  →  Henk Assen

– Klusploeg →  Michel Fledderus

– Schoonmaakploeg → Vacant

– Scheidsrechterszaken → Riekus Hazelaar

– Stichting Kantine  →  Riekus Hazelaar

– Ordedienst  →  Richard Roosken

– Ledenadministratie  →  Rolf Ruinemans

– Wedstrijdsecretaris zaterdag → Liane Snippe

– Wedstrijdsecretaris zondag → Henk Assen

– Materiaal → Vacant

Voor welke taken, naast wat hierboven als vacant staat aangegeven, we nog een geschikte vrijwilliger zoeken:

– Commissielid Schoonmaakploeg

– Commissielid Activiteiten jeugd

– Leider Dalen 2

– Trainer Dames

– Website beheer

– Ordedienst zaterdag

Beknopte omschrijving van taken per vacante functie /taak:

– Vice-voorzitter: is aanspreekpunt voor allerlei interne zaken waarbij vooral het omgaan met alles omtrent vrijwilligers van belang is. Het doel is zo min mogelijk vacante plekken en blij vrijwilligers die op de goede plek zitten.

– Portefeuillehouder schoonmaakploeg: heeft als verantwoordelijkheid alles omtrent de planning van de schoonmakers in goede banen te leiden. Als de schoonmaakploeg vragen of opmerkingen heeft, is deze persoon ook het aanspreekpunt.

– Portefeuillehouder groenploeg: Als de groenploeg vragen of opmerkingen heeft, is deze persoon ook het aanspreekpunt.

– Portefeuillehouder materiaal: Is aanspreekpunt voor de mensen die voor de verschillende materialen als kleding en ballen zorgen

– Commissielid Schoonmaakploeg: Helpt mee met het schoonhouden van de kantine en de bestuurskamer.

– Commissielid Activiteiten jeugd: Helpt mee met het organiseren van activiteiten voor de jeugdleden.

– Leider Dalen 2: Helpt / ondersteunt de trainer van Dalen 2 met allerlei zaken op en rond de wedstrijddagen.

– Trainer Dames: Geeft doordeweeks training aan de dames senioren

– Website beheer: Helpt mee deze website naar wensen te maken en te houden.

– Ordedienst zaterdag: Helpt 1 x per maand op de zaterdag 3 a 4 uur mee door onder andere trainers en scheidsrechters te ontvangen en als aanspreekpunt te functioneren