VOORAANKONDIGING

Graag nodigen wij u uit voor een Extra Algemene Ledenvergadering op maandag 15 april 2019 om 20.00 uur in de kantine.

In deze vergadering is het belangrijkste agendapunt:

  • de bouw van een werktuigenloods voor de Groenploeg.

In onze jaarvergadering van 17 september 2018 heeft u ingestemd met de bouw van een werktuigenloods voor de Groenploeg. Voor de realisatie van de loods, waarmee een investering gemoeid is van € 75.000,- willen wij een lening afsluiten bij Stichting Waarborgfonds Sport / gemeente Coevorden. Volgens de statuten, artikel 10, lid 5, is voor het aangaan van de lening toestemming nodig van de leden. Vandaar de extra algemene ledenvergadering.

En verder gaan wij u in de vergadering bijpraten over:

  • Nieuwe vloer in de bestuurskamer;
  • Plan van aanpak verlichting veld 1;
  • De projecten die wij hebben ingediend bij de gemeente voor de kwaliteitsimpuls buitensportaccommodaties.

Wij rekenen erop dat veel leden deze vergadering bezoeken.

Dalen, 18 maart 2019

Het Bestuur