Sportvrienden, beste mensen,

Namens het bestuur wens ik jullie allemaal een gelukkig, gezond en sportief
2020. Volgens mij was het Onderling zaalvoetbaltoernooi vandaag weer zeer geslaagd. Met dank aan de organisatie, die in de vertrouwde handen was van Freddy Gossen.

Al jaren is dit toernooi ook een soort Nieuwjaarstoernooi. Voor mij een ideale gelegenheid om jullie even bij te praten over de ontwikkelingen binnen de vereniging.

Het jaar 2019.

Het was een heel druk jaar. Wij zitten niet stil. Wij blijven werken en bouwen aan de toekomst van de vereniging. Over de toekomst van de vereniging, die er naar mijn mening zeer rooskleurig uitziet, hebben wij jullie onlangs bijgepraat. Op de site, maar ook in de sociale media heeft een artikel gestaan over de mooie ontwikkelingen op ons sportpark. De gemeenteraad heeft voor de buitensport zo’n € 4 miljoen beschikbaar gesteld en wil met dat geld voor de twaalf voetbal- en twee korfbalverenigingen uit de gemeente Coevorden een kwaliteitsimpuls van hun accommodatie realiseren. Ons complex krijgt een impuls, waar wij zeer trots op zijn, namelijk:
– Velden 2 en 3 worden O2-trainingsvelden,
– Velden 1 en 4 worden gerenoveerd.
– Velden 1, 2 en 3 worden voorzien van ledverlichting.
– En er wordt gesnoeid, en er worden bomen gekapt

Voordat tot uitvoering kan worden overgegaan, moeten er nog onderzoeken plaatsvinden, zodat voor elk veld maatwerk geleverd kan worden. De planning is dat de uitvoering zelf in april zal aanvangen. Bepaald moet nog
worden welk sportpark, en welk veld, wanneer aan de beurt is. De ledverlichting wordt op alle sportcomplexen voor 1 augustus 2020
gerealiseerd. Wij houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

De werktuigenloods.

Het afgelopen jaar is door externe bedrijven en de Groenploeg hard  gewerkt aan de realisatie van de werktuigenloods. De loods is bijna klaar, maar het eerste materieel staat er reeds in. De officiële opening vindt in het voorjaar plaats. Wij hebben er een prachtige accommodatie bij.

SJO Dalen – DSC.

Ik deel mee, dat het bestuur besloten heeft om de samenwerking met DSC met een seizoen te verlengen.

Op technisch vlak.

De verlenging van het contract met onze hoofdtrainer Michel Kerkdijk is
breed in de pers aan de orde geweest. Met de andere trainers gaat de TC binnenkort in gesprek. En dat geldt ook voor de leiding en verzorger van de selectie teams, die vallen onder de A – categorie. Zodra er nieuws is, horen jullie dat.

Verder is de TC druk bezig om vorm te geven aan het nieuwe voetbal
technisch beleidsplan, dat aan het begin van het nieuwe seizoen bij de  jeugd wordt uitgerold.

Sportclinics.

Net als vorig schooljaar, worden ook dit schooljaar op ons sportpark ’t Grootveld wederom sportclinics georganiseerd. Het doel is om het bewegen onder de jeugd te stimuleren. Als voetbalvereniging zijn wij in de maand juni aan de beurt. Nadere informatie volgt.

90-jarig bestaan.

Voor ons is 2020 een jubileumjaar, want de vereniging bestaat op 23 juli exact 90 jaar. En daar willen wij op gepaste wijze bij stil staan. Nadere informatie volgt. 

Protos Weering.

Ik wil nog iets zeggen over het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi. De jongens van Michel Kerkdijk hebben goed gepresteerd, maar zijn helaas in de halve finale op doelsaldo uitgeschakeld. Het Protos Weering  Zaalvoetbaltoernooi leeft ontzettend in Dalen. De drie avonden in onze sporthal hebben dat wel weer aangetoond. En ook onze supporters verdienen een groot compliment. Ik kan mij geen winterperiode meer voorstellen zonder Protos Weering.

Bedankt vrijwilligers.

Bij elke gelegenheid die zich voordoet, bedank ik altijd onze vrijwilligers.
En terecht, want het voortbestaan van een vereniging valt of staat immers
met de inzet van vrijwilligers.
Twee van onze vrijwilligers, te weten Anneke Boorsma en Moniek Soppe,
zijn bereid gevonden om deel te nemen aan de cursus “Meer Vrijwilligers in
Kortere Tijd”. Tijdens deze cursus gaan de cursisten een campagne ontwikkelen om meer vrijwilligers aan onze mooie vereniging te binden.
Zodoende hopen we binnenkort de open vacatures in te kunnen vullen en de werkzaamheden beter te kunnen verdelen. Heel actueel hierin is de brief de we op 24 december jl. aan alle leden hebben gestuurd over het kantinebeheer. Zoals het er nu voor staat is er per 1 februari a.s. geen bardienst op de dinsdagen en donderdagen. We zoeken een vrijwilliger die toetreedt tot de groep van vaste kantinemedewerkers. In de huidige situatie zijn we helaas genoodzaakt de kantine per 1 februari op de dinsdagen en donderdagen gesloten te houden. En dat wil niemand!

Oproep.

Heeft u een oplossing en/of een suggestie, waarmee op de genoemde dagen
de kantine wel open kan, neem dan contact op met iemand van het hoofd- of jeugdbestuur, of stuur een mail aan bestuur@vvdalen.com.

Tot slot.

Er zit heel veel positieve energie in onze vereniging. Er staat van alles te gebeuren. En een kwaliteitsimpuls zet onze accommodatie binnenkort bijna letterlijk in de steigers. Dalen in de steigers!

Voor nu zoeken we een kantinemedewerker voor de dinsdag en donderdag.

Wie gaat er opstaan!

Op de iets langere termijn hopen we dankzij “Meer Vrijwilligers in Kortere
Tijd” de vrijwilligerstaken structureel beter te kunnen verdelen. Alle reden om opgewekt dit jubileumjaar in te gaan. Dank aan onze fantastisch kantinemedewerkers.
Dank aan Alie Sibon voor de heerlijke soep.
Scorebord. Dank aan Richard Spang.
Geluid. Dank aan Harry Elling.
Dank aan de spelers van Dalen 5, die vannacht het veld hebben klaar gemaakt.
En Dalen 2 speelt op dit moment de finale van het zaalvoetbaltoernooi van FC Grensland. Gertjan Ruinemans is daar namens het bestuur aanwezig.

Dank voor jullie aandacht.

Dalen, 5 januari 2020.
Riekus Hazelaar, voorzitter.