Logo_vrienden_van_Dalen

Doelstelling

Het doel van Vrienden van v.v. Dalen is het verlenen van steun aan de v.v. Dalen in de ruimste zin van het woord. Eenvoudig vertaald betekent het, dat de voetbalvereniging (extra) wordt ondersteund op  onderdelen welke zij normaal gesproken niet ten laste van hun eigen middelen en contributie kan brengen.

De site van de Vrienden van v.v. Dalen is hier te vinden.