Geachte gebruiker van de sporthal/gymzaal,

Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen en de nieuwe aanwijzingen rondom het nieuwe coronavirus van zondag 15 maart 2020 delen wij u het volgende mee:

  • De sporthallen en gymzalen gaan per direct dicht voor alle gebruikers
  • De annuleringen worden kosteloos verwerkt in onze administratie
  • Ook verenigingen die een eigen sleutel hebben, mogen geen gebruik meer maken van de sporthallen en de gymzalen
  • Deze maatregel gaat in vanaf zondag 15 maart 2020 na 18:00 uur tot in ieder geval maandag 6 april 2020. De mogelijkheid bestaat dat deze datum verder opschuift. Hiervoor volgen we de landelijke richtlijnen.

Mocht er aanleiding zijn om bovenstaande maatregelen te wijzigen dan informeren wij u daar zo snel mogelijk over.

Wij vertrouwen er op u voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,