Riekus Hazelaar is op maandag 21 september benoemd tot Lid van Verdienste van VV Dalen. Dit gebeurde tijdens de goed bezochte Algemene Leden Vergadering in Restaurant Cornelis. Voorzitter Martijn Heerkes roemde de inzet van Riekus. Riekus heeft veel vrijwilligerswerk verricht, waaronder het voorzitterschap van de vereniging. Nog steeds is hij als bestuurslid zeer actief.

Riekus is sinds 1962 lid van de vereniging, al bijna zestig jaar. In die tijd is hij secretaris en mede-oprichter van het damesvoetbal geweest, secretaris en mede-oprichter van de jeugdcommissie, verenigingsscheidsrechter (al 46 jaar en nog steeds actief), jeugdleider (30 jaar), lid van de jubileumcommissie, meerdere jaren bestuurslid (nog steeds) en van 2015-2020 was hij voorzitter van de vereniging. Zoals gezegd doet Riekus nog steeds veel voor de vereniging. Hij is een spin in het web en zijn benoeming tot Lid van Verdienste is dan ook dik verdiend.

Van harte gefeliciteerd Riekus!

Organogram
Na de benoeming van Riekus startte het inhoudelijke deel van de vergadering. Martijn Heerkes presenteerde het nieuwe organogram. Michel Boer (nieuwe jeugdvoorzitter) en Reinoud Haak (hoofd Technische Commissie) lichtten de vernieuwde organisatie rondom het jeugdbestuur en technische commissie toe. Het organogram is inmiddels te vinden op de site.

Bestuur
Daarna kwam de bestuursverkiezing aan bod. Richard Spang en Tino Duiker traden af als bestuurslid. Ze werden door de voorzitter bedankt voor hun inzet. Ook koos de ALV de nieuwe bestuursleden, waaronder Rudolf Hidding als nieuwe penningmeester.

Het bestuur bestaat uit:
-Martijn Heerkes: voorzitter
-Derk Lennips: secretaris
-Rudolf Hidding: penningmeester-Michel Boer: jeugdvoorzitter
-Stiana Sibon: communicatie
-Reinoud Haak: hoofd technische commissie
-Michel Fledderus: commercieel
-Harold Soppe: vrijwilligers
-Riekus Hazelaar: algemene zaken

Kwaliteitsimpuls
Tijdens het informele deel presenteerde Folkert Sinnema de plannen voor fase 2 van de kwaliteitsimpuls. De kwaliteitsimpuls is een initiatief van de gemeente Coevorden voor de buitensportaccommodaties. Ook bij VV Dalen zijn er mooie plannen om het complex nog beter te maken. Daarbij wordt onder andere gekeken naar toegankelijkheid. Na afloop werd onder het genot van een hapje en een drankje nagepraat over deze positieve ontwikkelingen!