De renovatie van de velden 2 en 3 vangt volgens planning aan op 8 juni a.s. en eindigt 10 juli (week nrs. 24, 25, 26, 27 en 28).

De renovatie van beide velden vindt gelijktijdig/parallel plaats.