Nadat vorig jaar de velden 2 en 3 zijn gerenoveerd is het dit jaar de beurt aan de velden 1 en 4. De velden 2 en 3 zijn daarbij omgebouwd tot een O2-veld waarbij ook in veld 2 drainage is aangebracht. Dit alles op basis van een bodemkundige verkenning waarbij vervolgens een aanlegadvies is opgesteld. Alles vindt plaats in het kader van de kwaliteitsimpuls welke de gemeente Coevorden doet voor de buitensportaccommodaties.

Recent zijn de velden 1 en 4 onder handen genomen. Zo is het benodigde grondwerk verricht en is ook in het hoofdveld drainage aangebracht. Vervolgens zijn beide velden opnieuw opgebouwd o.a. met verschralingszand en met voorraadbemesting. Afgelopen week zijn de velden afgewerkt en ingezaaid. Het is nu aan de natuur, lichte buitjes en niet te warm, zodat het gras zich kan ontwikkelen. De planning voorziet er verder in dat in augustus de velden nog worden gevertidraineerd en daarna worden doorgezaaid.

Alles is erop gericht dat, na aanvullende onderhoudsmaatregelen op velden 2 en 3, alle vier velden in september weer speelklaar zijn.

Namens Groenploeg vv Dalen

Folkert Sinnema

Een volledig fotoverslag is te vinden in de Fotogalerij