Openingswoord jaarvergadering op maandag 16 september 2019.

Dames en heren, beste leden,

Namens het bestuur heet ik u hartelijk welkom op deze jaarvergadering.

Een speciaal woord van welkom richt ik tot onze fotograaf Frits Molder en tot de leden van verdienste: Feddie Zomers, Tiny Knol, Rikus Zwiers, André Ruinemans, Harry Boer, Gert Veenstra en Olf Garming.

Ik vind het mooi, dat er zo’n grote belangstelling is voor deze vergadering.

Het seizoen 2018-2019.

Alweer een jaar voorbij. Het was een heel druk jaar. Wij zitten niet stil. Wij blijven werken en bouwen aan de toekomst van de vereniging. Er gaat wel eens wat fout, maar het is en blijft mensenwerk. Ik durf te zeggen dat wij een bloeiende vereniging zijn, waar wij met zijn allen meer dan trots op kunnen zijn. Uiteindelijk gaat het erom dat onze leden kunnen voetballen en dat zij een sociaal thuishonk hebben. Wat het seizoen 2018-2019 ons verder heeft gebracht staat te lezen in het uitgebreide jaarverslag van onze secretaris en in het jaarverslag van onze jeugdsecretaris.
Ik wil hier aan toevoegen dat ik heel blij ben met het vernieuwde jeugdbestuur.

Een paar zaken wil ik toch even memoreren.

Promotie Dalen 1
De promotie van Dalen 1 naar de 2e klasse mag niet onvermeld blijven. Drie seizoenen achter elkaar nacompetitie. De derde keer waren Bert Doldersum en zijn mannen na zeer spannende wedstrijden tegen FC Assen en Ter Apel succesvol en kon er een feestje gevierd worden. Ik wens onze nieuwe trainer Michel Kerkdijk met zijn selectie een hele mooie  competitie toe.

Financieel gezond
In dit openingswoord beperk ik mij tot de opmerking, dat wij in financieel opzicht een goed jaar achter de rug hebben. Wij hebben het boekjaar weer afgesloten met een positief saldo. Penningmeester Richard Roosken geeft straks een toelichting op de gepresenteerde cijfers. Vorig jaar zei ik, dat er ruimte is om te investeren. De bouw van de werktuigenloods is daarvan een voorbeeld. In het informele gedeelte wordt nader ingegaan op de huidige stand van zaken. Ook de kwaliteitsimpuls door de gemeente Coevorden komt dan aan bod.

Wijziging kantine gebeuren
Wij draaien nu met een aantal vaste vrijwilligers. Zij zorgen ervoor, dat de kantine draait. Vanaf deze plek wil ik Jan Bosch bedanken voor al zijn inspanningen in de afgelopen jaren.

Grootveldoverleg
Doel van het Grootveldoverleg is nader tot elkaar te komen, afstemming te zoeken en gezamenlijk activiteiten te ontplooien. Actuele onderwerpen waarover thans wordt gesproken, zijn het organiseren van naschoolse activiteiten in eigen beheer, we verdiepen ons in het hebben van een Omnivereniging, we praten over de toegankelijkheid van het sportpark, over het in eigen beheer nemen van de sporthal en Sabine Blauwgeers praat ons periodiek bij over de te realiseren Omnibaan.

De Groenploeg
De Groenploeg heeft de afgelopen maanden weer keihard gewerkt om de engerlingen de baas te worden en de velden mooi groen te houden. Hulde mannen, want de velden liggen er weer mooi bij. Toch lukt het helaas niet om een passend antwoord te vinden tegen de engerlingenplaag en blijkt het ongedierte nog aanwezig in ons hoofdveld. Hopelijk komen we in de toekomst met structurele oplossingen.

Over de toekomst gesproken
In het begin van mijn verhaal heb ik gezegd dat wij blijven werken en bouwen aan de toekomst. Immers, de wereld om ons heen verandert in snel tempo. Daar moeten wij onze ogen niet voor sluiten. Wij proberen onze maatschappelijke rol als vereniging dan ook zo goed mogelijk in te vullen.
7 tegen 7, 35+ en 45+ en slow-voetbal. De vraag is : “Welke vereniging willen wij zijn”. Een pasklaar antwoord op die vraag is niet zo gemakkelijk. Zo moeten wij bijvoorbeeld een antwoord vinden op de vraag of wij een seniorenteam op de zaterdag willen laten voetballen.

Scheidsrechters
Het kost scheidsrechtercoördinator Albert Katuin heel veel moeite om alle wedstrijden te voorzien van een scheidsrechter.“Zonder scheidsrechter geen voetbal” is een veelgehoorde kreet. En dat klopt: scheidsrechters zijn onmisbaar in het voetbal. Om te zorgen dat de wedstrijden van onze club altijd door kunnen gaan, willen we graag nieuwe scheidsrechters opleiden. Hopelijk is er voldoende animo, zodat de cursus door kan gaan. Verder wil ik nog opmerken, dat Rob Langeland op dinsdag 22 oktober a.s. voor belangstellenden een avond gaat verzorgen over de nieuwe spelregels en Rob gaat ook iets zeggen over het functioneren van de VAR.

RTV Drenthe
Zes keer is onze eerste selectie in het afgelopen seizoen in het goed bekeken programma “Onze Club” van RTV Drenthe geweest. Volgens René Posthuma (RTV Drenthe) waren de wedstrijden FC Emmen tegen FC Groningen en de beslissings-wedstrijd Dalen tegen FC Ter Apel de mooiste wedstrijden van het afgelopen seizoen. Door de aanwezigheid van RTV Drenthe zijn wij in staat veel terug te doen voor onze sponsoren. Dit geldt in het bijzonder ook voor onze hoofdsponsoren.

Bedankt vrijwilligers
Ook nu weer wil ik langs deze weg de vele vrijwilligers, die wij hebben, bedanken.Het voortbestaan van een vereniging valt of staat immers met de inzet van zijn vrijwilligers. Het is jammer, dat het ons niet gelukt is om alle vacatures in te vullen.

Maar daar gaat hopelijk verandering in komen.

Moniek Soppe en Anneke Boorsma gaan namens onze vereniging de cursus meer Vrijwilligers in Kortere Tijd volgen. Deze cursus wordt gegeven door sport Drenthe, en gaat over het werven en behouden van vrijwilligers, maar ook over het verlagen van de werkdruk door taken beter te verdelen. Als alles volgens planning verloopt start de cursus begin november. De cursus gaat een aantal maanden duren, waarna wij hopelijk een groot aantal nieuwe vrijwilligers kunnen verwelkomen.

Ik wil alle vrijwilligers bedanken, die zich inzetten voor onze mooie vereniging.

Wij gaan een mooi seizoen tegemoet, want wij bestaan dit jaar 90 jaar. En daar willen wij op gepaste wijze bij stilstaan. Nadere informatie daarover volgt.

Hiermee verklaar ik de vergadering voor geopend en ik vertrouw erop dat wij een goede en vruchtbare vergadering hebben.

Riekus Hazelaar
Voorzitter

Dalen, 16 september 2019