Dames en heren, beste leden,

Namens het bestuur heet ik u hartelijk welkom op deze jaarvergadering.

Een speciaal woord van welkom richt ik tot de leden van verdienste:  Jan Hidding, Tini Knol, Rikus Zwiers, André Ruinemans, Henk Sibon, Harry Boer, Olf Garming en Gert Veenstra.

Voor mij persoonlijk is dit een bijzondere jaarvergadering, omdat het tevens mijn laatste vergadering is als voorzitter.

Ik dank jullie allemaal voor de samenwerking en het vertrouwen, dat ik van jullie heb mogen ontvangen.

Ik vind het mooi, dat er zo’n grote belangstelling is voor deze vergadering. Dat toont namelijk aan hoe betrokken de leden zijn bij hun vereniging.

Het zijn bijzondere tijden

De afgelopen maanden heeft Covid-19 de hele wereld in zijn greep gehouden. Ook voor de voetbalwereld hebben de gevolgen van het virus een enorme impact en is er nog steeds veel onzekerheid.

Door de coronacrisis werden voor het eerst uit de historie van de vereniging alle competities, waaraan we deelnamen, stopgezet en niet meer uitgespeeld. En helaas konden ook allerlei activiteiten niet doorgaan.

Door de coronacrisis valt ook voor dit seizoen nog niet te voorspellen wat allemaal door gaat en wat niet.

Maar hoe vervelend dat ook allemaal is, het belangrijkste is wel de gezondheid van ons allemaal. Alleen samen komen wij door deze crisis.

Verdrietige momenten

Voordat ik verder inga op het vorige seizoen wil ik eerst graag stilstaan bij één van de belangrijkste dingen in ons leven. Op 27 januari 2020 overleed Berend Klompsma op 60 jarige leeftijd.

Berend zal bij ons worden herinnerd als een betrokken, kundig en positief mens. Mag ik jullie verzoeken te gaan staan om hen te gedenken, die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.

Het seizoen 2019- 2020

Natuurlijk staat het seizoen 2019 – 2020 in het teken van de coronacrisis. Maar er is meer gebeurd dan alles wat met Covid-19 te maken heeft. Als voorbeeld noem ik de cursus Meer Vrijwilligers In Kortere Tijd.

Het is een zeer geslaagde actie geworden.

De belavond op 10 juni j.l. heeft 86 potentiële nieuwe vrijwilligers opgeleverd. Dat is een prachtig resultaat.

Mede verantwoordelijk daarvoor zijn Moniek Soppe en Anneke Boorsma.

Moniek en Anneke bedankt.

Dankzij deze succesvolle campagne gaat met de komst van een vrijwilligerscommissie – een geheel nieuwe commissie binnen onze vereniging – bovendien een lang gekoesterde wens van het bestuur in vervulling.

De vrijwilligerscommissie gaat onder leiding van ons nieuwe kandidaat bestuurslid Harold Soppe het vrijwilligersbeleid handen en voeten geven.

Pinnen

Iets anders wat is gebeurd en waar we veel reacties op hebben gekregen  – zowel positief als negatief – is dat nu in de kantine alleen nog maar met PIN kan worden betaald. Het niet meer accepteren van cash geld in de kantine, is nodig  voor de veiligheid en gezondheid van de medewerkers.

Een besluit hierover is natuurlijk niet iets wat je zo maar even neemt. Wij hebben er lang over nagedacht. En ook nu proberen wij nog een goede oplossing te vinden voor de kinderen.

Financieel gezond

In dit openingswoord beperk ik mij tot de opmerking, dat wij ondanks de coronacrisis het boekjaar toch weer hebben afgesloten met een positie saldo.

Penningmeester Richard Roosken geeft straks een toelichting op de gepresenteerde cijfers.

Trouwe sponsoren

Dat wij er in financieel opzicht goed voor staan, hebben wij mede te danken aan onze trouwe sponsoren. Autobedrijf  Hoiting, Harry Renting en Restaurant de Baander blijven ons de komende jaren trouw, en dat waarderen wij in deze bijzondere tijd enorm.            

Maar diezelfde waardering gaat natuurlijk ook uit naar alle andere sponsoren, die onze club steunen.  

Vacatures

Ondanks de zeer succesvolle vrijwilligerscampagne is het helaas niet gelukt om de vacatures in het bestuur op te vullen.

Namens het bestuur uit ik mijn grote bezorgdheid, dat het in aanloop naar deze jaarvergadering niet gelukt is om de functies van voorzitter, penningmeester en bestuurslid technische zaken op te vullen.

Als niemand op staat en deze functies vacant blijven, betekent dat het bestaansrecht van de vereniging in gevaar komt.

 Met name daar waar het gaat om de functie van penningmeester.

Zover laten we het met z’n allen toch niet komen. Wie staat op?!

Jaarverslag jeugd en senioren

Wat het seizoen 2019 -2020 ons verder heeft gebracht staat te lezen in het uitgebreide jaarverslag van onze secretaris en in het jaarverslag van onze jeugdsecretaris.

Bedankt vrijwilligers

Ook nu weer wil ik langs deze weg de vele vrijwilligers, die wij hebben, bedanken.

Vrijwilligers zijn de kurk waarop de vereniging drijft.

En vooral in deze coronatijd, waarin we als vereniging met allerlei regels worden geconfronteerd, die nageleefd moeten worden.

Voor veel vrijwilligers betekent dat ook een extra inspanning en mogelijk een gevoel van onveiligheid.  Als voorbeeld noem ik de kantinemedewerkers, de TC, de trainers, en de leiders.

Maar voor alle vrijwilligers: bedankt voor jullie inzet.

Het nieuwe voetbalseizoen is begonnen                                                               Het naleven van de coronaregels is voor ons allemaal een uitdaging.

Als vereniging houden wij ons aan de regels, die zijn gebaseerd op het protocol Verantwoord Sporten van het NOC / NSF.

Want gezondheid gaat boven alles.

Jubileum

Op 14 en 15 juni zouden wij ons 90 jarig – jubileum vieren. Maar helaas gooide Corona gooide roet in het eten. Het feest is een jaar uitgesteld. Hopelijk kan het feest volgend jaar wel door gaan. Nadere informatie volgt.

Hiermee verklaar ik de vergadering voor geopend en ik vertrouw erop dat wij een goede en vruchtbare vergadering hebben.

Riekus Hazelaar.

Voorzitter.

Dalen, 21 september 2020.