Riekus Hazelaar Voorzitter / Dagelijks bestuur voorzitter@vvdalen.com
Richard Spang Jeugdvoorzitter / Dagelijks bestuur jeugdvoorzitter@vvdalen.com
Derk Lennips Secretaris / Dagelijks bestuur secretaris@vvdalen.com
Richard Roosken Penningmeester penningmeester@vvdalen.com
Gert Jan Ruinemans
Technische zaken
 
Michel Fledderus Commerciële Commissie / Activiteiten  
Edwin Knol Bestuurslid