Hieronder ziet u het organogram van v.v. Dalen, met daarin per commissie een vermelding van het verantwoordelijk bestuurslid / de portefeuillehouder. Vervolgens vindt u daaronder een overzicht van de vacante plekken én daaronder een omschrijving van de taken per functie. We doen ons best dit overzicht zo actueel en kloppend mogelijk te houden. Mocht u iets zien wat niet klopt of iets missen, dan horen we dit graag. Wanneer u graag 1 van de vacante plekken in wenst te vullen, horen we dit natuurlijk ook graag van u.

Portefeuillehouder per commissie:

 • Jeugd  →  Michel Boer
 • Seniorenvoetbal → Henk Assen
 • Materiaal en kleding  →  
 • Financiële zaken  →  Rudolf Hidding
 • Commerciële zaken  →  Michel Fledderus
 • Vrijwilligerszaken → Harold Soppe
 • Technische zaken → Reinoud Haak
 • Website  →  Derk Lennips
 • Activiteiten  →  Michel Fledderus
 • Groenploeg  →  Riekus Hazelaar
 • Velden, lopende zaken  →  Henk Assen
 • Klusploeg →  Riekus Hazelaar
 • Schoonmaakploeg → Riekus Hazelaar
 • Scheidsrechterszaken → Riekus Hazelaar
 • Kantine  →  Riekus Hazelaar
 • Ordedienst  →  Michel Boer
 • Ledenadministratie  →  Rolf Ruinemans
 • Wedstrijdsecretaris zaterdag → André Ruinemans
 • Wedstrijdsecretaris zondag → Henk Assen

Voor welke taken, naast wat hierboven als vacant staat aangegeven, we nog een geschikte vrijwilliger zoeken:

 • Portefeuillehouder schoonmaakploeg
 • Commissielid Schoonmaakploeg
 • Commissielid Activiteiten jeugd
 • Ordedienst zaterdag

Beknopte omschrijving van taken per vacante functie /taak:

 • Portefeuillehouder schoonmaakploeg: heeft als verantwoordelijkheid alles omtrent de planning van de schoonmakers in goede banen te leiden. Als de schoonmaakploeg vragen of opmerkingen heeft, is deze persoon ook het aanspreekpunt.
 • Commissielid Schoonmaakploeg: Helpt mee met het schoonhouden van de kantine en de bestuurskamer.
 • Commissielid Activiteiten jeugd: Helpt mee met het organiseren van activiteiten voor de jeugdleden.
 • Ordedienst zaterdag: Helpt 1 x per maand op de zaterdag 3 a 4 uur mee door onder andere trainers en scheidsrechters te ontvangen en als aanspreekpunt te functioneren