Neem voor vragen omtrent lidmaatschap contact op met:

Rolf Ruinemans
06 4114 3178
ledenadministratie@vvdalen.nl

Aanmelden

Aanmelden kan via 1 van de onderstaande formulieren:
Indien u kiest voor het digitale formulier wordt u doorverwezen naar het aanmeldingsformulier voor vv Dalen op de website van de KNVB.

Afmelden

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen uiterlijk vóór 1 juni van ieder jaar en daardoor is voor het gehele seizoen contributie verschuldigd. De ledenadministratie kan uit coulance daar van afwijken door inning eerder stop te zetten. In principe geldt deze regeling alleen bij verhuizing buiten de gemeente Coevorden of langdurige uitschakeling door  gezondheidsproblemen. Alleen afmeldingen welke bij de  ledenadministratie worden gedaan, worden in behandeling genomen. Afmelden bij trainer/leider is dus niet voldoende en dan zal je lidmaatschap  dus gewoon door lopen.
Voor afmeldingen graag onderstaand formulier invullen en opsturen.

Wijzigingen doorgeven

Wanneer u wijzigingen in uw persoonlijke situatie wilt doorgeven, verzoeken wij om onderstaand formulier in te vullen en daar waar nodig, de gewijzigde gegevens in te vullen.

Contributie

Voor een overzicht van de contributie, klik hier

Overschrijven

Wilt u zich aanmelden als voetballer bij v.v. Dalen, maar staat u nog geregistreerd als spelend lid bij een andere vereniging, dan dient u te worden overgeschreven. In dat geval vult het het hierboven staande aanmeldingsformulier in, en meldt u zich vervolgens bij de vereniging die u wenst te verlaten. Uw oude vereniging verstrekt u dan uw KNVB lidnummer, dat u ten slotte doorgeeft aan de ledenadministratie van v.v. Dalen..

V.v. Dalen kent de volgende lidmaatschapsvormen:

 • Voetballend lid (veld en/of zaal).
  • Mag deelnemen aan trainingen en is speelgerechtigd in competitie en beker (vanaf D-pupillen alleen op vertoon van KNVB spelerspas).
  • Als verenigingslid gerechtigd een stem uit te brengen tijdens de algemene ledenvergadering.
  • Gratis toegang tot wedstrijden van Dalen 1 (veld).
 • Niet-voetballend lid.
  • Ondersteunend lid van de vereniging.
  • Als verenigingslid gerechtigd een stem uit te brengen tijdens de algemene ledenvergadering.
  • Gratis toegang tot wedstrijden van Dalen 1 (veld).
 • Donateur.
  • Ondersteunend lid van de vereniging.
  • Gratis toegang tot wedstrijden van Dalen 1 (veld).

Vrijwilligers die vanuit hun functie een KNVB relatienummer nodig hebben, zoals leiders, trainers, scheidsrechters, ordedienst, (jeugd)bestuursleden, zijn automatisch lid van de vereniging. Vrijwilligers die niet voetballen zijn dus automatisch niet-voetballend lid.

Doe-mee-pas

V.v. Dalen doet mee aan de Doe-Mee-Pas van de gemeente Coevorden.
De Doe-Mee-Pas is een pas waarmee kinderen, jongeren en 65-plussers gratis lid kunnen worden van één of meerdere sport- of culturele verenigingen. De enige voorwaarde voor het gebruik van deze pas is dat de gebruiker afhankelijk is van een inkomen rond het sociaal minimum.
Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Coevorden, www.coevorden.nl.

Automatische incasso

Voor de inning van de maandelijkse contributie, alsmede de jaarlijkse  bijdrage aan het kledingfonds, maakt v.v. Dalen gebruik van automatische incasso. (Dit is niet van toepassing wanneer gebruik wordt gemaakt van de Doe-Mee-Pas).

Kledingfonds

V.v. Dalen maakt gebruik van een kledingfonds dat voetballende leden voorziet in de wedstrijdkleding (broek, shirt, kousen). Dit is mogelijk dankzij een aanzienlijke bijdrage door sponsoren. Om de bijdrage volledig kostendekkend te maken, en rekening houdend met noodzakelijke vervanging van kleding, leveren alle voetballende leden jaarlijks ook een (geringe) bijdrage aan het kledingfonds.
Het kledingfonds voorziet niet in voetbalschoenen en scheenbeschermers. Het is bovendien niet de bedoeling dat wedstrijdkleding tijdens trainingen wordt gedragen, voetballende leden dienen zelf te voorzien in trainingskleding. Keeperhandschoenen worden tot een bepaald maximum bedrag vergoed door de vereniging.

Vrijwilligersverplichting

V.v. Dalen is evenals andere verenigingen sterk afhankelijk van de inzet van vele vrijwilligers. Vrijwilligers vormen de motor voor iedere vereniging en ook voor v.v. Dalen. Er is enorm veel werk te verdelen en v.v. Dalen wil graag voorkomen dat het vele werk steeds door dezelfde kleine groep mensen gedaan moet worden. V.v. Dalen verdeelt de taken liever over zoveel mogelijk mensen die op hun beurt dankbaar gebruik maken van de diensten die de vereniging biedt. Voor voetballende leden geldt daarom een vrijwilligersverplichting. Deze verplichting wordt voldaan door senioren zelf en door de ouders van jeugdvoetballers. De vrijwilligersverplichting bestaat uit de uitoefening van een vrijwilligerstaak (zoals kantinedienst) gedurende minimaal 6 uur per seizoen.