Veldvoetbal JO6 t/m JO13 pupillen
€ 9,80 /maand ;  € 117,60 /seizoen

Veldvoetbal JO14 t/m JO19 junioren
€ 12,15 /maand ;  € 145,80 /seizoen

Veldvoetbal senioren
€ 17,00 /maand ;  € 204,00 /seizoen

Zaalvoetbal junioren
€ 12,15 /maand ;  € 145,80 /seizoen

Zaalvoetbal senioren
€ 17,00 /maand ;  € 204,00 /seizoen

Veld & zaalvoetbal junioren
€ 16,40 /maand ;  € 196,80 /seizoen

Veld & zaalvoetbal senioren
€ 22,55 /maand ;  € 270,60 /seizoen

Veldvoetbal VR18+, 35+, 45+ (7×7)
€ 40,00 /seizoen

Niet-voetballend verenigingslid
€ 7,25 /maand ;  € 87,00 /seizoen

Donateurs
€ 25,00 /seizoen

Club van 100
€ 5,00 /seizoen
.

  • De contributiebedragen in het overzicht worden jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering. Bij de vaststelling wordt rekening gehouden met de jaarlijkse consumentenprijsindex van het CBS (inflatie-/deflatiecorrectie).
  • Voetballende leden (veld en/of zaal) betalen per seizoen € 12,00 voor het kledingfonds.
  • Leden die nog niet zijn overgegaan tot het betalen van de contributie per automatische incasso, betalen € 5,00 extra aan kantoorkosten.
  • De maandelijkse automatische incasso vindt plaats halverwege de maand.
  • De bijdrage voor het kledingfonds wordt doorgaans begin oktober per automatische incasso geïnd (dit geldt alleen voor leden die de contributie ook per automatische incasso betalen).
  • Leden die nog niet zijn overgegaan tot het betalen van de contributie per automatische incasso, ontvangen doorgaans in oktober een factuur met daarop het contributiebedrag en tevens de bijdrage voor het kledingfonds.
  • In het overzicht duidt “zaalvoetbal” op zaalvoetbalcompetities die doordeweeks worden afgewerkt. De zaalperiode van jeugdige veldvoetballers gedurende de winterstop valt hier uiteraard niet onder.
  • De contributie voor veldvoetbal VR18+, 35+ en 45+ is alleen van toepassing op spelers die niet anderzijds spelend lid zijn.

.
NB: Vrienden van v.v. Dalen maakt geen deel uit van de voetbalvereniging v.v Dalen maar is een zelfstandig opererende vereniging. Contributiebedragen van de Vrienden van v.v. Dalen zijn dan ook vanzelfsprekend niet opgenomen in het overzicht.