Wat zijn de behoeften binnen de vereniging als het gaat om zaterdag- en zondagvoetbal? Die vraag ontstond in het bestuur. Bij steeds meer verenigingen waarbij seniorenleden van oudsher op zondag competitie spelen, kan dat ook op zaterdag. Ook VV Dalen heeft sinds dit seizoen een zaterdagelftal dat competitie speelt. Als bestuur vinden we het belangrijk om op behoeften van leden in te spelen. Op die manier zorgen we ervoor dat iedereen, nu én in de toekomst, met veel plezier bij VV Dalen voetbalt.

Scenario’s
We hebben daarom besloten om in dit voetbalseizoen (2021-2022) alle mogelijke scenario’s die denkbaar zijn rondom zaterdag -en zondagvoetbal (van ‘doorgaan op de huidige voet’ tot ‘horizontaal overstappen’) te onderzoeken. Dit onderzoek wordt gedaan met externe ondersteuning omdat we het belangrijk vinden dat het een onafhankelijk onderzoek is. In het onderzoek worden zowel spelende als niet-spelende leden betrokken. Spelende leden hebben echter wel een grotere stem dan niet-spelende leden.

Enquête leden
Het onderzoek start daarom met een enquête onder spelende leden vanaf 13 jaar. Wij vragen alle spelers vanaf 13 jaar om mee te werken aan dit onderzoek omdat we jouw mening hierin erg belangrijk vinden! De enquête wordt in januari/februari verstuurd. Uit de resultaten volgen de meest gewenste scenario’s. De tweede stap in het onderzoek is om deze scenario’s te toetsen (o.a. via interviews) op haalbaarheid.

Keuze
Op basis van de enquête en het haalbaarheidsonderzoek geeft de externe onderzoeker een advies aan het bestuur. Het bestuur maakt vervolgens haar keuze en legt dit, indien noodzakelijk, voor aan de leden in een ALV. Een scenario waarbij dit noodzakelijk is, is die van het ‘horizontaal overstappen’. De KNVB biedt de mogelijkheid aan zondagverenigingen om horizontaal over te stappen naar de zaterdag en in dezelfde klasse uit te komen. Zoals al eerder genoemd willen we een breed onderzoek waarbij ook dit scenario wordt meegenomen.

Vragen?
Uiteraard houden we jullie op de hoogte van het onderzoek! Heb je vragen? Neem dan contact op met één van de bestuursleden.