Met ingang van heden zijn er nieuwe reserve shirts voor de senioren beschikbaar. Deze shirts zijn aangeboden door Autobedrijf Hoiting. De shirt staan in de bestuurskamer en zijn alleen bedoeld voor de senioren, de jeugd heeft eigen reserveshirts.

Na gebruik van de shirts dienen de shirts zo snel mogelijk weer schoon teruggeplaatst te worden in de bestuurskamer.

De sponsorcommissie is weer erg blij met dit mooie gebaar van Hoofdsponsor Autobedrijf Hoiting.