De gemeente Coevorden heeft financiële middelen beschikbaar gesteld voor een kwaliteitsverbetering van de sportaccommodaties. Dit om de komende 25 jaar de sport betaalbaar en beschikbaar te houden waarbij goede, duurzame en toegankelijke sportaccommodaties belangrijk zijn.

In het kader van die kwaliteitsimpuls worden de velden 1 t/m 4 van de vv Dalen gerenoveerd.

Overleg met de gemeente Coevorden heeft uitgewezen dat de velden 2 en 3 zgn. O2-velden worden, o.a. toplaag verbetering met lava oxygen, en de velden 1 en 4 geheel worden gerenoveerd.

De planning voorziet er in dat op 8 juni a.s. met de uitvoering van de velden 2 en 3 wordt gestart en dat de werkzaamheden naar verwachting 5 weken gaan duren. De renovatie van de velden 1 en 4 is in 2021 voorzien. Al met al leert de ervaring dat de betreffende velden een jaar na renovatie niet bespeeld kunnen worden.

Voornoemde renovatie houdt in dat de trainingen in aangepaste vorm de komende 2 jaar moeten gaan plaats vinden. Daarvoor kan o.a. het huidige trainingsveld wel worden gebruikt.

Naast een kwaliteitsimpuls van de velden wordt het sportpark ook van LED-verlichting voorzien. Dit betreft de velden 1, 2 en 3. Daarnaast zijn we nog met de gemeente in overleg over een kwaliteitsverbetering m.b.t. de toegankelijkheid van het sportpark. Feitelijke realisering hiervan is voorzien na renovatie van de 4 velden en dus op zijn vroegst na 2021.

Werkgroep Kwaliteitsimpuls v.v. Dalen