Bij deze een oproep aan iedereen die meent buiten de georganiseerde trainingstijden terecht te kunnen op het sportpark. Bijvoorbeeld om even lekker een balletje te trappen op het pannaveldje.

DOE DAT NIET !!!

Het gehele sportpark is gesloten buiten de door de vereniging georganiseerde trainingen!

Nederland heeft net als de rest van de wereld te maken met een pandemie. Een situatie die we in geen honderd jaar hebben gehad, en waarvan niemand met zekerheid kan zeggen hoe die verder zal verlopen.

Het bestuur volgt alle ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus nauwlettend. Indien maatregelen worden aangescherpt dan wel versoepelt, stellen wij u middels onze website op de hoogte van de gevolgen ervan voor v.v. Dalen. Houdt daarom onze website in de gaten.

Bestuur v.v. Dalen