Op 22 september 2019 vindt de fotodag plaats.

Het is de bedoeling dat er van alle teams een aantal foto’s worden gemaakt waarna de mooiste foto op de website worden gepubliceerd. Hierbij derhalve het vriendelijke verzoek aan alle teams om op deze dag aanwezig te zijn in tenue en om deze datum alvast te reserveren. De definitieve volgorde van het foto’s maken wordt op een later moment kenbaar gemaakt.
Ook is het bedoeling dat alle commissieleden/bestuur met deze dag rekening houden, zodat van hen ook een foto kan worden gemaakt. De foto’s zullen door Frits Molder worden gemaakt, in samenwerking met Andre Ruinemans.

Met de foto’s willen we de website zo volledig mogelijk vullen. Hierdoor is het voor iedereen helder wie er bij welk team hoort en wie er verantwoordelijk is voor welk onderdeel binnen de club.
Noteer de datum dus alvast in uw agenda, nadere info en planning volgt zo spoedig mogelijk.

Groeten de fotocommissie