Op maandag 15 april hield v.v. Dalen een extra algemene ledenvergadering, vanwege het voornemen tot het aangaan van een lening van maximaal € 50.000,- voor de bouw van een werktuigenloods.

Bij meerderheid van stemmen werd vóór dit voornemen gestemd.

Na dit formele deel werd overgegaan tot het informele deel. De verstrekking van informatie over overige actuele zaken:

  • De komst van een nieuwe Forbo PVC-vloer in de bestuurskamer werd met applaus begroet.
  • De leden werden geïnformeerd over verlichting veld 1.
  • De gemeente investeert in de buitensport. De voetbal- en korfbalverenigingen hebben projecten ingediend die een kwaliteitsimpuls geven aan hun accommodatie. De projecten die v.v. Dalen heeft ingediend betreffen vervanging verlichting veld 2 en het trainingsveld door led-verlichting, een uitbreiding van het trainingsveld, en kunstgras op veld 2.