De Grootveldgebruikers is een samenwerkingsverband van alle verenigingen die gebruikmaken van sportpark ‘t Grootveld. Doel van het samenwerkingsverband is nader tot elkaar te komen, gezamenlijke initiatieven onder de aandacht te brengen van instanties waaronder lokale overheden, en gezamenlijke activiteiten te ontplooien. Het samenwerkingsverband draagt bij aan een sfeervol sportpark waar alle verenigde sporten goed tot uiting komen. Een afvaardiging van alle Grootveldgebruikers zit drie keer per jaar bijeen in het Grootveldoverleg.
.

Nieuws:

Bestuursbesluit Kantine

Opgemaakt: Dalen, 11 mei 2016 Op last van de Drank- en Horecawet is voor de kantine door het bestuur van de Stichting Kantinebeheer ‘t Grootveld het volgende besloten. –    Leeftijdsgrenzen zullen strak worden gehandhaafd. –    Er mag geen zelf meegebrachte alcoholhoudende drank gedronken worden. –    Behoudens door het bestuur vastgestelde uitzonderingen zijn de sluitingstijden op

0 comments