Wij stellen ons graag even aan u voor. Na de belronde waarin onlangs vrijwilligers werden geworven is er namelijk een geheel nieuwe commissie ontstaan. De vrijwilligerscommissie!

De commissie bestaat uit de volgende personen:

Harold Soppe (voorzitter en coördinator)
Sander Jurjens (lid en notulist)
Roy Borgman (lid)
Miranda Drogt (lid)
Iris Jansen (lid)

Als vrijwilligerscommissie streven wij ernaar om een afspiegeling te zijn van de leden. Wij zijn daarom nog op zoek naar een enthousiast jeugdlid (v.a. JO19) die ons wil komen versterken.

Het doel van onze commissie is dat wij fungeren als klankbordgroep voor de coördinatoren en/of aanspreekpunten van de diverse commissies en besturen. We stellen het vrijwilligersbeleid op en zorgen er voor dat deze gehandhaafd blijft.

Kernwoorden hierin zijn: Beleid, Binnenhalen, Belonen, Behouden en Beëindigen. Deze aspecten van het vrijwilligerswerk in onze vereniging zijn sterk met elkaar verweven.

Meer informatie over wat wij als vrijwilligerscommissie gaan doen binnen de vereniging, vindt u hier.

Functies en taken van de vrijwilligerscommissie worden concreet uitgewerkt in nog op te stellen vrijwilligersbeleid. Vanuit dit beleid ontstaat een vrijwilligersplan welke met betrokken vrijwilligers, commissies en het bestuur gedeeld zal worden.

We starten natuurlijk net in deze samenstelling. Ideeën of toevoegingen zijn altijd welkom! Jullie kunnen ons bereiken via vrijwilligers@vvdalen.com. Ook voor het maken van een afspraak of andere (vrijwilligers)zaken kun je ons via dit mailadres bereiken.

Vrijwilligerscommissie v.v. Dalen