VV Dalen is trots op haar vrijwilligers! Zonder onze vrijwilligers kan onze vereniging niet bestaan. Ze vormen de twaalfde man/vrouw voor alle voetbalteams. In deze rubriek zetten wij geregeld een vrijwilliger in het zonnetje. Wil je zelf vrijwilligerswerk doen? Er is altijd een taak die bij jou past! Neem voor meer informatie contact op met de commissie Vrijwilligers: vrijwilligers@vvdalen.nl.

Een nieuwe rubriek! Graag starten wij die – gezien de ontwikkelingen van de laatste tijd – met Sabine en Folkert: de vertrouwenspersonen voor VV Dalen.

Sabine Blaauwgeers (48 jaar) is voormalig zedenrechercheur bij Politie Drenthe. De inwoonster van Dalen is momenteel actief als voorzitter van Omnibaan Dalen en is initiatiefneemster van het sportmaatjesproject Gezond Dalen. Daarnaast organiseert Sabine jaarlijks MTB-wedstrijden op sportpark ’t Grootveld. Sinds zo’n twee jaar vervult zij de rol van vertrouwenspersoon voor VV Dalen.

“Ongewenst gedrag – in welke vorm dan ook – is heel vervelend. Het is onacceptabel.”

Folkert Sinnema (69 jaar) woont in Dalen en is gepensioneerd. Folkert is als projectleider/commandant Brandweer werkzaam geweest bij de gemeente Coevorden en was daarna als Hoofd Incident Bestrijding werkzaam bij de Veiligheidsregio Drenthe.

Folkert heeft zich zo’n vier jaar geleden aangemeld als vertrouwenspersoon voor de vereniging. Daarnaast maakt hij op de maandagochtenden deel uit van de groenploeg en is hij betrokken bij de bouwactiviteiten bij VV Dalen.

Folkert: “Ik wil voor VV Dalen, de gemeenschap, wat betekenen en daarnaast is de maandagmorgen een sociaal en gezellig moment!’. Buiten de vereniging is Folkert actief voor Dorpsbelangen Dalen en is hij kartrekker van de werkgroep Verkeer, Veiligheid en Vervoer.

Ook vroeger was Folkert al betrokken bij de vereniging, maar toen als leider en supporter van de voetbalteams van zijn beiden zonen. Tegenwoordig volgt hij nauwgezet de verrichtingen van Dalen 1, waarin zijn zoon Ruben speelt. Zelf is Folkert ook actief als voetballer: op de donderdagavonden is hij in de sporthal op ’t Grootveld te vinden, waar hij met plezier deelneemt aan de trainingen van het Walking Football-team.

“Ik wil voor VV Dalen, de gemeenschap, wat betekenen.” Sabine is ook via het jeugdvoetbal bij VV Dalen betrokken geraakt, namelijk doordat haar zoon Maurits bij de vereniging voetbalde. Doordat zij vanuit haar functie als voorzitter van Stichting Omnibaan Dalen zitting heeft in het Bestuurlijk Grootveldoverleg (waarbij alle bestuurders van de verenigingen die sporten op het Grootveld aanwezig zijn) was zij vervolgens regelmatig in contact met VV Dalen. Vanuit dit Grootveldoverleg is Sabine vanuit VV Dalen benaderd om, mede vanwege haar achtergrond als zedenrechercheur, samen met Folkert de functie van vertrouwenspersoon in te vullen. Zij heeft daar gelijk “ja!” op gezegd.

Sabine: “Ik vind het heel belangrijk dat er vertrouwenspersonen binnen een vereniging aanwezig zijn en dat ze benaderbaar zijn. Ongewenst gedrag is heel vervelend. In welke vorm dan ook. Of het nu over grensoverschrijdend seksueel gedrag gaat of dat het om pesten gaat. Het kan gewoon niet. Het is onacceptabel. En dan is het fijn dat je je verhaal in ieder geval aan iemand kwijt kan en dat degene er vertrouwelijk mee omgaat en begeleidt wanneer er verdere stappen moeten worden genomen.”
Folkert geeft daarop aan: “De realiteit gebiedt te zeggen dat – enerzijds gelukkig – in die periode geen beroep op ons is gedaan. Echter gaat het er om dat als iemand toch een luisterend oor nodig heeft, wij voor hun klaar staan. En dat uiteraard in een veilige omgeving, waarbij vertrouwelijkheid voorop staat!”.

Wat Folkert tegen anderen wil zeggen als het gaat om vrijwilligerswerk? Folkert: “Meld je spontaan aan! Je krijgt er veel voor terug.” Sabine is het daar helemaal mee eens: “Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Het is een kleine moeite om je in te zetten voor je club of vereniging, waardoor je er samen trots op kan zijn. Zo heb ik heel veel bewondering en respect voor de mannen van de groenploeg. Het is een gezellige groep, ze staan er met z’n allen voor en ze hebben lol samen. En ze hebben vooral hart voor de vereniging. Heel mooi om te zien.”

“Het is een kleine moeite om je in te zetten voor je club of vereniging,
waardoor je er samen trots op kan zijn.”

Gegevens:

Sabine Blaauwgeers: sabine@gezonddalen.nl / 06-19166392

Folkert Sinnema: folkertsinnema@gmail.com / 06-51986783