Nog een paar dagen en dan is het jaar 2020 voorbij. Een jaar dat we met z’n allen niet snel zullen vergeten. Het jaar 2020 is voor iedereen een bewogen jaar. Een jaar waarin een virus een aanval doet op onze gezondheid. Ook leden van onze vereniging zijn getroffen door Covid-19.

Een bewogen jaar is 2020 ook voor de voetbalvereniging en het amateurvoetbal in z’n algemeenheid. Zo werden in het voorjaar alle competities stopgezet en uiteindelijk niet meer uitgespeeld. En ook nu, in het seizoen 2020/’21, liggen voorlopig alle competities stil. Het is “bewogen” in de dubbele zin van het woord, want bewogen is ten slotte de verleden tijd van bewegen.

Voor de voetbalvereniging zou 2020 op voorhand al een bewogen jaar zijn. Op 23 juli 2020 bestond de vereniging immers 90 jaar. En in een breder perspectief gezien – voor Dalen betekent dat 90 jaar georganiseerde sport. Een mijlpaal waar we graag samen met jullie bij stil hadden willen staan. Maar tot onze grote spijt hebben wij in goed overleg met de jubileumcommissie moeten besluiten om het 90-jarig jubileumfeest te verplaatsen naar volgend jaar. Wij hopen dat we het dan alsnog op grootse wijze samen met jullie kunnen vieren.

Door de coronacrisis ligt de verkoop in de kantine momenteel volledig stil. En ja, wat doe je dan met producten die de uiterste houdbaarheidsdatum beginnen te naderen?
Alle producten die nog houdbaar waren tot en met 31 januari 2021, zijn inmiddels geschonken aan de voedselbank die de vereniging daar zeer dankbaar voor is.

Nog een paar dagen en dan begint het jaar 2021. Een nieuw jaar waarin we hopelijk afscheid nemen van Covid-19. Hopelijk een jaar waarin er weer volop gevoetbald kan worden, want daarvoor zijn we met z’n allen ten slotte lid van onze mooie vereniging.

Het bestuur van de Voetbalvereniging Dalen wenst al haar leden, vrijwilligers, donateurs, supporters, sponsoren en andere voetbalbetrokkenen een sportief, gelukkig, maar vooral gezond 2021 toe!

Bestuur v.v. Dalen