Buiten sporten

Mensen tot en met 26 jaar mogen vanaf 3 maart met meer dan twee personen samen buiten sporten op sportaccommodaties. Niet in competitieverband, maar wel met het eigen team binnen de eigen club. Voorheen was dit alleen mogelijk voor jongeren tot en met 17 jaar.

Vanaf 3 maart mogen sommige mensen weer samen buiten sporten.
Dit geldt voor mensen tot en met 26 jaar.
Sporten mag alleen met het eigen team binnen de eigen club.

Ze mogen bij het buitensporten de 1,5 meter loslaten.

Mensen van 27 en ouder mogen met maximaal drie anderen sporten en moeten de anderhalvemeterregel in acht nemen. 

We verwachten, dat iedereen zich aan deze regel  blijft houden, want de financiële consequenties voor  de overtreders kunnen fors zijn.

Hopelijk komen er voor einde van het seizoen nog meer versoepelingen, zodat we samen nog een paar maanden echt kunnen voetballen.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Het bestuur.