We hebben ons als bestuur verdiept in de gevolgen van corona voor v.v. Dalen. Daarbij hebben we ook bekeken of een tegemoetkoming in de contributie naar leden/ouders een juiste handeling is.

Als bestuur hebben we besloten om de contributie-inning op reguliere wijze door te laten lopen.

Tot deze conclusie kwamen we nadat we alle mogelijke kostenreducties en inkomstendervingen t.g.v. corona in overweging hadden genomen. De conclusie is dat het voor ons simpelweg onmogelijk is om te voorspellen hoe de coronacrisis verder zal verlopen. En dat betekent dat we ook niet kunnen voorspellen wat uiteindelijk de financiële gevolgen voor onze vereniging zullen zijn.

Natuurlijk zal de kantine op enig moment weer opengaan voor publiek, maar wanneer weet niemand. En natuurlijk hebben we geweldige sponsoren die onze club heel graag trouw blijven, maar we weten niet voor welke problemen zij komen te staan en of ze ons nu wel trouw kúnnen blijven.

Hoe de crisis verloopt en wat dat betekent voor v.v. Dalen, zal de tijd ons leren. Misschien weten we in september al meer. Hopelijk hebben we bij de presentatie van de financiële begroting, tijdens de Algemene Ledenvergadering op maandag 21 september, hiervan een beter beeld. Want statutair is vastgelegd dat leden gebonden zijn aan het betalen van contributie, maar ook staat in de statuten dat de hoogte van de contributie wordt bepaald door de Ledenvergadering.

Bestuur v.v. Dalen