Een vereniging die leeft, bouwt aan zijn toekomst.

Binnen de voetbalvereniging Dalen wordt al een lange tijd gesproken over het bouwen van een loods voor opslag van het materieel.

Nu staat het materieel in de grote loods bij Olf Garming.

Doordat de gemeente het onderhoud van de velden bij de sportverenigingen heeft neergelegd is er ook meer materieel voor het onderhoud van de velden aangeschaft.

Niet dat Olf dit allemaal in de weg staat, maar is het met het oog op de toekomst toch verstandig om na  te denken  over een eigen opslag.

Binnen de Groenploeg is hier samen met het bestuur  over gesproken.

Afgesproken is dat Roelof Boesjes en Folkert Sinnema een haalbaarheidsonderzoek zouden doen voor het bouwen van een loods waar al het materieel in ondergebracht kan worden.

Na afspraken met de gemeente en prijsopgave voor het leveren en plaatsen van de constructie kon er aan het bestuur een plan voorgelegd worden m.b.t bouwplaats en kosten van casco loods en benodigde vergunningen enz.

Op 15 april is tijdens een bijzondere ledenvergadering een mandaat aan het bestuur gegeven om de voorbereidend werkzaamheden voor het realiseren van een materieel loods te starten.

Na goedkeuring van de financiering is begonnen met de uitvoering.

Het uitzetten, uitgraven en beton storten voor de poeren is allemaal uitgevoerd door de Groenploeg

Voor het afwerken, de toegangsweg naar de loods, elektrische voorzieningen en wat er zoal nog meer bij komt kijken zal ook door de Groenploeg worden gedaan.

In een korte tijd is er heel wat werk verzet.

We zijn zover dat de stalen constructie er staat. De vlag in top.

Met RECHT!!

De uitvoering van de Groenploeg kreeg van het bedrijf dat de constructie heeft geplaatst dat ze zelden meegemaakt hebben dat er zo nauwkeuring gewerkt is. De constructie paste zonder aanpassingen precies op de gestorte poeren.

Naast deze werkzaamheden gaat het normale werk ook gewoon door in deze vakantie periode.

Onderhoud van de velden, het beregening en er is een verlichte en verharde toegang gemaakt naar het trainingsveld.