Zoals eerder gecommuniceerd, is er een onderzoek gestart naar de behoefte om op zaterdag dan wel op zondag te voetballen. Inmiddels is het eerste deel van het onderzoek afgerond. Alle spelende leden vanaf 13 jaar zijn gevraagd om een enquête in te vullen. Uit deze enquête komt dat het merendeel van de spelers in de prestatieteams (Dalen 1 en Dalen 2) de voorkeur geeft aan de zaterdag als competitiedag. Bij de spelers die uitkomen in de recreatieve teams is er geen voorkeur; zij willen op zaterdag of op zondag wedstrijden spelen. In het tweede deel van het onderzoek worden ook niet-spelers gevraagd naar hun mening. Daarom nodigt het bestuur graag alle belangstellenden uit om hierover van gedachten te wisselen tijdens een bijeenkomst op woensdag 13 april om 20.00 uur in de kantine. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door een mail te sturen naar: bestuur@vvdalen.nl.

Waarom doen we dit onderzoek?
Bij steeds meer verenigingen waarbij seniorenleden van oudsher op zondag competitie spelen, kan dat ook op zaterdag. Ook VV Dalen heeft sinds dit seizoen een zaterdagelftal dat competitie speelt. Als vereniging zien we aan het ledenaantal dat de animo voor het seniorenvoetbal op zondag afneemt. Ook merken we dat jeugdleden afhaken als ze de stap naar de seniorenteams zouden moeten zetten. De reden dat we dit onderzoek zijn gestart, is omdat we graag willen weten waar de behoeften liggen binnen de vereniging. Op die manier zorgen we ervoor dat iedereen, nu én in de toekomst, met veel plezier bij VV Dalen voetbalt.


Spelende leden

We hebben ons in het eerste deel van dit onderzoek gericht op alle spelende leden vanaf 13 jaar die uitkomen in onze senioren- en jeugdelftallen. We hebben eerst de spelende leden gevraagd omdat zij de grootste stem hebben in dit vraagstuk. De enquête is door voldoende spelers ingevuld om een betrouwbaar resultaat weer te geven.

 

Bijeenkomst

Uit de enquête blijkt dat het meest gewenste scenario is dat de prestatieteams (Dalen 1 en Dalen 2) op zaterdag competitie spelen en dat de recreatieve teams dit op zaterdag en op zondag doen. Dit zou dan met ingang van het seizoen 2023/2024 kunnen ingaan. De tweede stap in het onderzoek is om ook niet-spelers in het onderzoek te betrekken. Dit doen we via de eerdergenoemde bijeenkomst op woensdag 13 april. Daarnaast wordt het meest gewenste scenario via interviews getoetst op haalbaarheid (denk aan veld- en kleedkamerbezetting, inzet van vrijwilligers en inkomsten).

En daarna?

Op basis van de enquête, het haalbaarheidsonderzoek en de bijeenkomst geeft de externe onderzoeker een advies aan het bestuur. Het bestuur maakt vervolgens haar keuze. Heb je vragen of wil je hierover iets kwijt? Neem dan contact op met het bestuur via bestuur@vvdalen.nl.