Voetbalvereniging Dalen heet haar leden graag van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering, die wordt gehouden op maandag 16 september 2019 in Restaurant “Cornelis” te Dalen, aanvang 20:00 uur.

De agenda voor de vergadering vindt u hier.

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2018 vindt u hier.
De notulen van de Extra Ledenvergadering op 15 april 2019 vindt u hier.

Het jaarverslag 2018-2019 vindt u hier.
Het jaarverslag 2018-2019 van de jeugdcommissie vindt u hier.

We hopen op een grote opkomst.
Uw aanwezigheid als lid van de vereniging wordt zeer op prijs gesteld.

Bestuur v.v. Dalen