Vanaf heden zal vv Dalen gaan werken met een Hoofd TC, in de persoon van Reinoud Haak. Het Hoofd TC zal zich zowel op de jeugd als de senioren richten voor wat betreft het technische gedeelte, en wordt het aanspreekpunt richting het bestuur. Daarnaast gaat er gewerkt worden met een Hoofd Jeugdopleiding, in de persoon van Nick Borgman. De Hoofd Jeugdopleiding richt zich op de selectieteams binnen de jeugd. Op deze manier wordt de rode draad binnen onze jeugdopleiding gewaarborgd, en komt er nog meer aandacht voor onze jeugd en jeugdtrainers.