Op maandag 21 september houden wij onze jaarvergadering in café – restaurant “Cornelis.

De vergadering begint om 20.00 uur.

De agenda van de jaarvergadering vindt u hier.
De notulen van de jaarvergadering van 2019 vindt u hier.
Het jaarverslag over het seizoen 2019-2020 vindt u hier.
Het jaarverslag jeugd over het seizoen 2019-2020 vindt u hier.
Het Huishoudelijk reglement met aanpassing vindt u hier.

Graag tot ziens op 21 september.

Het bestuur.